Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn Me tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 15/11/2019 của Huyện ủy Gia Viễn về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 30/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Me về Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đảng bộ thị trấn Me có 470 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 08 chi bộ tổ dân phố, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an. Ngày 11 tháng 01 năm 2020 chi bộ phố Tiến Yết đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm để các đơn vị học hỏi, rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức, thực hiện. Sau đại hội điểm, các chi bộ đã đồng loạt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các chi bộ đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, của Đảng ủy và quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt về việc chuẩn bị văn kiện, về nhân sự bầu cấp ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Kết quả, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu được 40 cấp ủy viên, 123 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, việc bầu cử đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu; chi bộ phố Me, phố Mỹ Cát, phố Mỹ Sơn thay đổi nhân sự bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tại đại hội các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, bổ sung đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, chú trọng các hoạt động, công tác của chi bộ, của ban công tác mặt trận và các đoàn thể.

 

Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành và thành công tốt đẹp, để có được kết quả đó là có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận của các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Tại đại hội các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích kết quả đạt được của 12 chi bộ và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Thứ nhất: Sau đại hội, đề nghị các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần thương yêu đồng chí giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, kết hợp xây dựng các chi hội đoàn thể, ban công tác mặt trận vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước ở khu phố gắn với từng nhiệm vụ cụ thể.

Thứ hai: Các chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thứ ba: Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, dư luận tại địa bàn, báo cáo kịp thời cấp ủy, chính quyền về những vụ việc phức tạp trước thềm Đại hội Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tin tưởng rằng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Me sẽ đồng lòng, chung sức thi đua lập thành tích, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 204
  • Tất cả: 15 319
Đăng nhập