Thị trấn Me trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch 109-KH/HU ngày 15/11/2019 của Huyện ủy Gia Viễn về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy thị trấn Me đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, các nội dung, công việc để tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 02, 03/6/2020 đã và đang được triển khai kịp thời.

Các tiểu ban giúp việc, phục vụ đại hội đã làm tốt vai trò tham mưu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đảm bảo tiến độ công việc. Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhân sự tái cử cấp ủy là 08 đồng chí, lần đầu tham gia cấp ủy là 05 đồng chí, trong đó chú trọng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tiểu ban Văn kiện đã xin ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội tới các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND qua các thời kỳ…

Tiểu ban tuyên truyền và hành động cách mạng đã xây dựng kế hoạch, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Kết hợp công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp với các ngày lễ lớn của đất nướccác nhiệm vụ chính trị ở địa phương như 34 năm ngày thành lập thị trấn Me, 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V huyện Gia Viễn... Tuyên truyền, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về Đại hội Đảng các cấp, các dự thảo văn kiện đại hội. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp thị trấn tổ dân phố với thời lượng phát tin 02 lượt/ngày, mỗi lượt 15 phút. Hệ thống cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô đã được treo tại trụ sở UBND, các tuyến đường, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các tổ dân phố. Hệ thống đài truyền thanh được tu sửa, thay mới đồng bộ để phục vụ công tác tuyên truyền.

          Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, có kế hoạch cụ thể.

         Năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Me đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước đưa diện mạo của thị trấn lên tầm cao mới. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, 09/09 chỉ tiêu đại hội đề ra đã đạt và vượt, cơ sở hạ tầng, hệ thống y tế, giáo dục, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền.

         Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thị trấn Me đã phát động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Me lần thứ X tiến tới Đại hội Đảng các cấp với những việc làm, công trình cụ thể, góp phần xây dựng thị trấn Me văn minh đô thị, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của huyện Gia Viễn.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 294
  • Tất cả: 15 409
Đăng nhập