HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

         

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

 HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

         Thực hiện Công văn số 423-CV/HU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn, sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021 Đảng ủy thị trấn Me tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương.

              Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; công chức Ủy ban nhân dân thị trấn Me.

         Hội nghị được nghe đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

            Tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã quán triệt những nội dung chủ yếu tại Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

              Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

           Cuối chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 04 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung sau: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

            Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng phải quán triệt, triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương đến từng chi bộ, đảng viên, phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; các cấp ủy, tổ chức đảng phải bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 năm 2021. Đặc biệt, quan tâm rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, cụ thể như: công tác phòng chống dịch Covid-19; rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

          Đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ triển khai tổ chức thực hiện văn bản của TW góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                                Thúy Giang

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 322
  • Tất cả: 15 437
Đăng nhập